MM_Keesha_1 MM_Keesha_3 MM_Zami_puszi Keesha_Lotti Rhodesian Ridgeback Zamaar és Fana bújócska Mawanda Moon Rhosesian Ridgeback Kennel Fana Zamaar Rhodesian Ridgeback Fana

Mawanda Moon DreamStream alom

Mawanda Moon DreamStream alom Születési időpont: 22_06_02
3 fiú (1 multicrow)
1 kislány (multicrow, több fehér szín)
 

Mawanda Moon DreamStream Blue

Mawanda Moon DreamStream Blue

Mawanda Moon DreamStream Turquoise

Mawanda Moon DreamStream Turquoise

Mawanda Moon DreamStraem White

Mawanda Moon DreamStraem White

Mawanda Moon DreamStream LimeGreen

Mawanda Moon DreamStream LimeGreen